top of page
PD_GroenVlak.png

Privacy Policy
 

Bescherming persoonsgegevens
 

Bij www.peerdrops.nl hechten wij veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om het tijdschrift, het project- en inspiratieboek, de nieuwsbrief en relevante informatie aan u te versturen, indien gewenst.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijke verbeteringen van onze dienstverlening. In dit kader worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en zijn ze niet langer herleidbaar tot een individuele persoon.

Het respecteren van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een waardig bestaan en als een van de fundamenten van onze rechtsorde. Iedereen heeft recht op bescherming tegen onbeperkte verzameling, verwerking en verspreiding van zijn of haar persoonsgegevens.

Wij onderschrijven het standpunt van het College Bescherming Persoonsgegevens, dat verantwoordelijk is voor de onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de persoonsgegevens die u verstrekt voor de volgende doeleinden:

  • Voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);

  • Om u te informeren over relevante producten en diensten, inclusief communicatie met betrekking tot loyaliteitsacties (bijvoorbeeld nieuwsbrieven);

  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie om onze dienstverlening te optimaliseren (bijvoorbeeld bij wijzigingen op onze website);

  • Ter preventie, bestrijding en afhandeling van fraude.


Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking gaat altijd gepaard met zorgvuldige aandacht voor privacy. Helaas kunnen wij, rekening houdend met het bovenstaande, geen volledige of uitgebreide verantwoordelijkheid aanvaarden voor de manier waarop deze partijen en/of instanties anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende partij of instantie.

Indien wij persoonsgegevens verwerken om u op de hoogte te brengen van onze producten en diensten, kunt u te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen deze verwerking. Wij zullen deze verwerking dan onmiddellijk stopzetten. Uw verzoeken en bezwaren kunt u insturen via onze contactpagina
 

De inhoud van deze pagina kan zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie, zodat u onze website blijft gebruiken in overeenstemming met de meest recente privacyregels.

bottom of page